Gevolgen Corona voor Jahn en u

Gevolgen Corona voor Jahn en u

BIJGEWERKT: 5-4-2020

Graag willen we jullie een update geven over de gevolgen van het Corona-virus.

Allereerst hopen we dat jullie, jullie familie en vrienden het goed maken en gezond zijn. Het zijn rare, veranderende en onzekere tijden voor iedereen.

Afgelopen week werd bij de persconferentie vanuit de overheid duidelijk dat de gevolgen van het Corona-virus voortduren, en dat de huidige maatregelen verlengd zijn. Voor Gymnastiekvereniging Jahn betekent dit dan ook dat we tot minimaal 28 april gesloten moeten blijven.

Op dinsdag 21 april zal de overheid opnieuw uitspraak doen over de duur van maatregelen, maar we verwachten dat we na 28 april nog niet direct terug kunnen naar de oude situatie.

Wat betekent dit voor GV Jahn Hillegom?

Voor ons als club heeft deze sluiting natuurlijk diverse gevolgen, en voor onze leden zijn er ook volop gevolgen.Voor de club zijn er diverse kosten die doorbetaald (moeten) worden.

De lasten waar nog aan voldaan moeten worden:

 • De volledige zaalhuur van de gymzalen
 • 75% van de bondscontributie voor komend kwartaal
 • Vergoedingen van de leiding
 • Diverse algemene doorlopende kosten (bank en abonnementen algemeen vereniging)

De steun waarvoor wij als vereniging op dit moment voor in aanmerking komen:

 • Eenmalige tegemoetkoming van € 4000,- via aanvraag bij het noodloket. Deze wordt aangevraagd, maar het is niet zeker of dit wordt toegekend.
 • Een solidariteitsbijdrage vanuit KNGU met een eenmalige korting van 25% op een kwartaal van de bondscontributie.
 • Met de gemeente blijven wij uiteraard in gesprek waarbij we hulp vragen. Voorlopig is er namelijk nog geen compensatieregeling mogelijk, maar er zijn ook andere alternatieven denkbaar waar we samen aan kunnen werken. T.z.t. informeren we jullie daar ook over.

Wat betekent dit voor jullie?

Als vereniging zijn we afhankelijk van onze leden, en het standpunt vanuit de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie is dan ook dat de kosten van een vereniging zo veel mogelijk met z’n allen gemaakt en gedragen worden.Toch willen we wel graag een tegemoetkoming kunnen doen aan de leden die dat nodig hebben. We willen jullie daarom het volgende bieden:

 1. Korting op de contributie van Jahn Hillegom van 1 maand. Dit betekent dat een teruggave van contributie van € 10,40 (t/m 15 jaar) en € 11,40 (vanaf 16 jaar) per uur dat je in een week les volgt. Heb je bijvoorbeeld 4 uur in de week les dan is de teruggave € 41,60, respectievelijk € 45,60.
  Als je van deze teruggave gebruik wil maken, stuur dan een e-mail naar penningmeester@jahnhillegom.nl onder vermelding van je naam. De teruggave zal vervolgens betaald worden in mei of juni.
 2. Teruggave van 25% van de KNGU contributie van 1 kwartaal (t/m 15 jaar € 1,38 en 16 jaar en ouder € 1,70). Maak je gebruik van teruggave genoemd bij het 1e punt dan wordt de teruggave van KNGU daar in mee genomen.
 3. Teruggave wedstrijdgelden KNGU voor de wedstrijden die niet meer gehouden worden. Dit bedrag wordt in ieder geval terugbetaald aan degenen die de wedstrijdgelden inmiddels voldaan hebben.
 4. Vanuit GV Jahn Hillegom  proberen we jullie (op afstand) te blijven motiveren en stimuleren om het vol te kunnen houden. We geven op diverse manieren online trainingen en zorgen voor lesaanbod voor recreatie en selectiesporten voor turnen, ritmisch gym en keep-fit. Dit wordt per les op verschillende manieren aangepakt, bijvoorbeeld via WhatsApp of videoplatform Zoom.
  Neem contact op met je train(st)er als je hier tot nu toe nog niet aan deelnam.
 5. Voor de senioren gaan we beweegkaarten aan huis brengen, zodat ook zij thuis hun oefeningen kunnen blijven doen zoals ze gewend zijn bij de les van Sandra.

Hoe houden we de club overeind? 

Door lid te blijven van onze gezellige en sportieve gymnastiekvereniging natuurlijk! Leden helpen Jahn het beste door lid te blijven van de vereniging. Maar mocht u voor het volgende seizoen willen uitschrijven, dan moet dat voor 1 juni 2020 gebeuren. Zie hiervoor de regels op www.jahnhillegom.nl/uitschrijven.

Overigens zal de ALV gehouden worden zodra hier weer mogelijkheid toe is. Het jaarverslag wordt uiterlijk half april op website geplaatst.

We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben en zodra er wijzigingen zijn, hoort u dat van ons.Namens het bestuur en trainers willen wij alvast al onze leden bedanken voor jullie begrip en medewerking. We missen jullie, de lessen en de gezelligheid van de sport!

Voor vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden, stuur een bericht naar:
voorzitter@jahnhillegom.nl of penningmeester@jahnhillegom.nl

Deel dit berichtEmail this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook