Categorized as: Nieuws

De lessen gaan weer beginnen …

maar niet zonder spelregels die goed opgevolgd moeten worden door trainsters, sporters en ouders. Bespreek als ouder de afspraken met je kind voorafgaand aan de les!

Via onderstaande link kun je de spelregels voor iedereen terugvinden:

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf


Omdat we nu al zo veel gemist hebben, starten we nu gelijk in de meivakantie. We hebben een plan voorgelegd aan de buursportcoaches en gemeente en dit is goedgekeurd. We mogen buiten starten!

Locatie: op het veld achter Sporthal De Vosse.

We gaan vanaf 29 april starten met de volgende turnlessen, waarvoor je je vooraf móet aanmelden via de website: https://www.jahnhillegom.nl/online-aanmelden-lessen/

 • Woensdag 29 april 16.00 – 16:45 uur: 4-6 jaar
 • Woensdag 29 april 17.00 – 17:45 uur: 7-9 jaar
 • Woensdag 29 april 18.00 – 18:45 uur: 9-11 jaar
 • Woensdag 29 april 19.00 – 19:45 uur: 11-14 jaar – 1,5 meter afstand
 • Donderdag 30 april 17.00 – 17.55 uur: onderbouw selectie
 • Donderdag 30 april 18.05 – 19.30 uur: bovenbouw selectie
 • Vrijdag 1 mei 17.00 – 18.30 uur: 6e-divisie-selectie

Bij slecht weer vervalt de les, dat wordt gecommuniceerd via de groepsapps en op de website.

Voor de maandag-leden: maandag 4 mei zal uitvallen, de maandag-leden mogen aansluiten in de groepen op woensdag.
De leeftijdsindeling van de woensdag is een inschatting. Volg zo veel mogelijk de normale lestijd. Ben je ouder dan 12 jaar dan kun je alleen voor het laatste lesuur aanmelden.

Ook al zijn we voorzichtig weer begonnen met lesgeven, proeflessen kunnen niet aangevraagd en gevolgd worden, voor zowel turnen als ritmische gymnastiek. Dit vanwege de veiligheid en het maximale aantal gymnasten dat aan de lessen mee mag doen.

LET OP. Er zijn voorwaarden, dus lees deze info goed!

 • Kom op de aangewezen lestijd, en de kinderen gaan ook weg op de aangegeven eindtijd. Zo voorkomen we overlap en te veel drukte bij de in- en uitgang.
 • Vooraf aanmelden is verplicht, via bovenstaande link. Je krijgt hiervan een bevestigingsmail.
 • Er is een maximum van 15 kinderen per les. Is de les vol, dan kun je je waar mogelijk alvast voor de les van de week erna aanmelden.
 • Kinderen komen zo veel mogelijk alleen. Als het nodig is dat ze gebracht worden, brengen ouders ze tot aan de parkeerplaats bij de Vosse, waar ze worden opgevangen door Jahn-leiding.
 • Ouders mogen dus níet het veld op en ook niet blijven kijken.
 • Kinderen moeten thuis naar het toilet zijn geweest.
 • Kinderen hebben thuis de handen gewassen en zijn zich bewust van hygiënemaatregelen.
 • Kinderen nemen zelf een gevulde fles water mee, voorzien van naam.
 • Kinderen nemen een eigen (herkenbare) handdoek mee (het veld kan nat zijn).
 • Vertel kinderen vooraf dat ze altijd afstand houden van de trainers!
 • Ziek? Blijf thuis!
 • Vertrouwen wij de gezondheid van een kind niet, dan worden ouders gebeld en verzocht het kind direct op te halen of een andere manier te vinden dat het kind naar huis gaat.

Worden bovenstaande afspraken niet nagekomen, dan stoppen de lessen helaas.

Inhoudelijk zal de les meer uit sport- en spelvormen bestaan dan normaal. We kunnen geen toestellen gebruiken en kunnen ook niet helpen/vangen. We passen de lessen hier zo goed mogelijk op aan!

Wil je overigens graag inzage in het hele plan dat we aan de buursportcoach en gemeente voorgelegd hebben, mail ons dan even, dan krijg je dat van ons.

We hebben erg veel zin om weer te starten en alle turn(st)ers weer te zien!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur & de trainers van Jahn.

Gevolgen Corona voor Jahn en u

BIJGEWERKT: 5-4-2020

Graag willen we jullie een update geven over de gevolgen van het Corona-virus.

Allereerst hopen we dat jullie, jullie familie en vrienden het goed maken en gezond zijn. Het zijn rare, veranderende en onzekere tijden voor iedereen.

Afgelopen week werd bij de persconferentie vanuit de overheid duidelijk dat de gevolgen van het Corona-virus voortduren, en dat de huidige maatregelen verlengd zijn. Voor Gymnastiekvereniging Jahn betekent dit dan ook dat we tot minimaal 28 april gesloten moeten blijven.

Op dinsdag 21 april zal de overheid opnieuw uitspraak doen over de duur van maatregelen, maar we verwachten dat we na 28 april nog niet direct terug kunnen naar de oude situatie.

Wat betekent dit voor GV Jahn Hillegom?

Voor ons als club heeft deze sluiting natuurlijk diverse gevolgen, en voor onze leden zijn er ook volop gevolgen.Voor de club zijn er diverse kosten die doorbetaald (moeten) worden.

De lasten waar nog aan voldaan moeten worden:

 • De volledige zaalhuur van de gymzalen
 • 75% van de bondscontributie voor komend kwartaal
 • Vergoedingen van de leiding
 • Diverse algemene doorlopende kosten (bank en abonnementen algemeen vereniging)

De steun waarvoor wij als vereniging op dit moment voor in aanmerking komen:

 • Eenmalige tegemoetkoming van € 4000,- via aanvraag bij het noodloket. Deze wordt aangevraagd, maar het is niet zeker of dit wordt toegekend.
 • Een solidariteitsbijdrage vanuit KNGU met een eenmalige korting van 25% op een kwartaal van de bondscontributie.
 • Met de gemeente blijven wij uiteraard in gesprek waarbij we hulp vragen. Voorlopig is er namelijk nog geen compensatieregeling mogelijk, maar er zijn ook andere alternatieven denkbaar waar we samen aan kunnen werken. T.z.t. informeren we jullie daar ook over.

Wat betekent dit voor jullie?

Als vereniging zijn we afhankelijk van onze leden, en het standpunt vanuit de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie is dan ook dat de kosten van een vereniging zo veel mogelijk met z’n allen gemaakt en gedragen worden.Toch willen we wel graag een tegemoetkoming kunnen doen aan de leden die dat nodig hebben. We willen jullie daarom het volgende bieden:

 1. Korting op de contributie van Jahn Hillegom van 1 maand. Dit betekent dat een teruggave van contributie van € 10,40 (t/m 15 jaar) en € 11,40 (vanaf 16 jaar) per uur dat je in een week les volgt. Heb je bijvoorbeeld 4 uur in de week les dan is de teruggave € 41,60, respectievelijk € 45,60.
  Als je van deze teruggave gebruik wil maken, stuur dan een e-mail naar penningmeester@jahnhillegom.nl onder vermelding van je naam. De teruggave zal vervolgens betaald worden in mei of juni.
 2. Teruggave van 25% van de KNGU contributie van 1 kwartaal (t/m 15 jaar € 1,38 en 16 jaar en ouder € 1,70). Maak je gebruik van teruggave genoemd bij het 1e punt dan wordt de teruggave van KNGU daar in mee genomen.
 3. Teruggave wedstrijdgelden KNGU voor de wedstrijden die niet meer gehouden worden. Dit bedrag wordt in ieder geval terugbetaald aan degenen die de wedstrijdgelden inmiddels voldaan hebben.
 4. Vanuit GV Jahn Hillegom  proberen we jullie (op afstand) te blijven motiveren en stimuleren om het vol te kunnen houden. We geven op diverse manieren online trainingen en zorgen voor lesaanbod voor recreatie en selectiesporten voor turnen, ritmisch gym en keep-fit. Dit wordt per les op verschillende manieren aangepakt, bijvoorbeeld via WhatsApp of videoplatform Zoom.
  Neem contact op met je train(st)er als je hier tot nu toe nog niet aan deelnam.
 5. Voor de senioren gaan we beweegkaarten aan huis brengen, zodat ook zij thuis hun oefeningen kunnen blijven doen zoals ze gewend zijn bij de les van Sandra.

Hoe houden we de club overeind? 

Door lid te blijven van onze gezellige en sportieve gymnastiekvereniging natuurlijk! Leden helpen Jahn het beste door lid te blijven van de vereniging. Maar mocht u voor het volgende seizoen willen uitschrijven, dan moet dat voor 1 juni 2020 gebeuren. Zie hiervoor de regels op www.jahnhillegom.nl/uitschrijven.

Overigens zal de ALV gehouden worden zodra hier weer mogelijkheid toe is. Het jaarverslag wordt uiterlijk half april op website geplaatst.

We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben en zodra er wijzigingen zijn, hoort u dat van ons.Namens het bestuur en trainers willen wij alvast al onze leden bedanken voor jullie begrip en medewerking. We missen jullie, de lessen en de gezelligheid van de sport!

Voor vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden, stuur een bericht naar:
voorzitter@jahnhillegom.nl of penningmeester@jahnhillegom.nl

Corona – update

De nieuwste informatie hebben we in een apart bericht geplaatst:

De informatie hieronder is voor het laatst bijwerkt op: 1-4-2020

Beste leden, ouders/verzorgers,

Hierbij willen we jullie mededelen dat vanaf vandaag de lessen en andere activiteiten van Gymnastiekvereniging Jahn Hillegom zullen worden stilgelegd. We volgen hierbij de regels van de landelijke overheid.

Dit geldt sowieso tot en met 28 april, en mogelijk langer. We wachten verdere berichtgeving af.

Ook de ALV, die gepland stond op 31 maart, zal uitgesteld worden tot nader order.

Wij houden natuurlijk het nieuws over het Corona-virus goed in de gaten en zullen jullie informeren zodra er meer bekend is.
Houd onze website of Facebook-pagina in de gaten, daarop zullen we jullie ook op de hoogte houden.

Nu de we gymzalen niet in mogen, proberen we zo veel mogelijk om digitaal thuisopdrachten te geven aan de leden.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@jahnhillegom.nl

De pagina van de KNGU met vragen+antwoorden over dit onderwerp kunt u hier vinden: https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus

Met vriendelijke groet,

Ruud Doezie en Marieke Koch
Bestuur Jahn Hillegom

Club-update – Februari 2020

Beste leden en ouders,

Wij hebben in deze club-update een aantal zakelijke mededelingen én een aantal leuke aankondigingen. Lees hem vooral goed. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

ALV – JAARVERGADERING
BESTUURSLEDEN
GROTE CLUBACTIE
RABO CLUBSUPPORT
OPZEGGEN?
WACHTLIJST
SPONSORKLIKS
EVENEMENTEN
WIST U DAT …
VERTROUWENSPERSOON
VRAGEN?

ALV – Jaarvergadering

Graag nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 31 maart. Dit keer is de ALV in een lokaal in De Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ te Hillegom. De vergadering start om 20.00 uur.

Tijdens deze ledenvergadering zullen wij onder andere het jaarverslag over 2019 bespreken en vooruitblikken naar 2020. Het jaarverslag over 2019 zullen we uiterlijk 17 maart publiceren op onze website www.jahnhillegom.nl

Bestuursleden

Jahn is op zoek naar verschillende nieuwe bestuursleden. Op dit moment is de situatie namelijk niet lang meer houdbaar: we hebben maar twee bestuursleden, namelijk de voorzitter Ruud Doezie en de penningmeester Marieke Koch. Dat maakt ons als vereniging erg kwetsbaar!

U aansluiten bij het bestuur hoeft u geen zeeën van tijd te kosten! We zijn op zoek naar de volgende functies:

Secretaris. We zijn voor de functie van secretaris op zoek naar een betrokken lid of een ouder die onze club wil ondersteunen. Dit houdt onder andere in dat u elke zes weken de vergadering bijwoont, agenda en notulen opstelt en de e-mailbox beheert.

Aanspreekpunt turnen + aanspreekpunt RG. Binnen ons bestuur hebben de verschillende bestuursleden hun eigen ‘richting’. De een richt zich meer op de ondersteuning van de RG-groepen, de ander op de volwassenen, en we zoeken nog iemand die zich voornamelijk wil richten op de turngroepen.

Penningmeester. De penningmeester heeft bij het aantreden aangegeven het ‘een jaar of drie’ te willen doen. Inmiddels zit die termijn erop. We zijn op zoek naar iemand die op termijn deze taak op zich wil nemen, na een inwerkperiode!

Neem contact op met bestuur@jahnhillegom.nl voor meer informatie!

Grote Clubactie

Ieder jaar doen we mee met de grote clubactie, waarbij loten verkocht worden en de club een groot deel van de opbrengst krijgt. In 2019 zijn er 1206 loten verkocht, met een totale opbrengst van € 2.814,60 voor Jahn! Dat is 400 euro meer dan het jaar ervoor. De opbrengst zullen we gebruiken om in 2020 leuke dingen te organiseren voor onze leden voor ons 90-jarig bestaan.

En zoals ieder jaar mogen de top-verkopers mee met een ‘springuitje’! Dat hebben we inmiddels gevierd op 16 februari. Er waren maar liefst 27 kinderen die 20 loten of meer hadden verkocht. De absolute topverkoper dit jaar was wederom Hailey van Vuuren met een geweldig aantal van 81 verkochte loten. De nummer twee en drie waren: Zenjebila Zambouridis met 66 loten en Sylvia Pommerel met 54 loten.

Rabo Clubsupport

We melden ons elk jaar aan voor Clubsupport van de Rabobank. Dit jaar hebben we maar liefst 339,83 euro ontvangen uit deze sponsoring! Deze is toegewezen aan het organiseren van een evenement voor onze Senioren.

Opzeggen?

Wilt u binnenkort geen lid meer zijn van Jahn? Dat vinden wij natuurlijk altijd jammer, wat de reden hiervan ook mag zijn. Wel willen we de regels rondom het uitschrijven benadrukken, zodat hierover geen onduidelijkheden zijn en zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging (ledenadministratie@jahnhillegom.nl), uiterlijk één maand voor het einde van het seizoen, dus voor 1 juni.
 • Bij uitschrijven ná deze datum is men ook voor het volgende seizoen de volledige contributie verschuldigd.
 • Sportclubs mogen het lidmaatschap stilzwijgend met telkens een jaar verlengen, en ook wij doen dit. Deze regel is er omdat sportclubs veelal een jaar vooruit moeten plannen m.b.t. zaalhuur en lesbezetting.

Dat wil zeggen dat wanneer wij niet voor 1 juni een opzegging hebben ontvangen, het lidmaatschap automatisch met een volledig les-seizoen verlengd wordt. Schrijft u dus niet voor 1 juni 2020 uit, dan loopt het lidmaatschap door tot en met 1 juli 2021 en zult u ook voor het volledige seizoen de contributie moeten betalen.

De regels zijn altijd terug te lezen op www.jahnhillegom.nl/uitschrijven en staan ook in het Huishoudelijk Reglement.

Wachtlijst

Op een aantal turn-uren hebben we inmiddels een wachtlijst. We willen de lessen graag veilig houden én zorgen dat de kinderen genoeg aandacht krijgen en iets kunnen leren. Daarom hebben we een maximum aantal kinderen per lesgroep. Dit aantal is afhankelijk van de leeftijd en het aantal assistenten in de les. Omdat we hierover veel vragen kregen, hebben we op www.jahnhillegom.nl/wachtlijst een info-pagina gemaakt.

SponsorKliks

U kunt Jahn gratis en héél makkelijk sponsoren!

Jahn doet sinds vorig jaar mee aan SponsorKliks! Alle kleine beetjes helpen, en via SponsorKliks kunnen we als club een extra zakcentje verdienen. Mét jullie hulp, maar dat kost u nauwelijks moeite en géén geld.

Wilt u iets online kopen? Klik via onze SponsorKliks-pagina door naar de webshop waar u wat wilt bestellen. Grote kans dat die ertussen staat, want heel veel bedrijven werken hieraan mee, zowel grote als kleine namen (Bol.com, Mediamarkt, Hema, Coolblue, Blokker, ANWB en veel meer). U vindt onze SponsorKliks-pagina via www.sponsorkliks.com, en zoek daar op Jahn Hillegom.
Bestel uw product zoals u dat normaal ook zou doen. Dat kost u precies hetzelfde als normaal. Jahn krijgt nu automatisch een klein percentage van het aankoopbedrag! Meer uitleg en direct doorlinken: via www.jahnhilllegom.nl/sponsorkliks
Inmiddels staat de totale stand op 196,61 euro, toch een mooi bedrag!

Evenementen

Opening Van Nispenpark: Zondag 5 april

Op zondag 5 april wordt het Van Nispenpark officieel en feestelijk heropend. We mogen daar met diverse groepen een demonstratie geven. Hierover ontvangen de betreffende groepen de komende weken nog bericht.

Bevrijdingsdag in de Hoftuin – Dinsdag 5 mei

Op dinsdag 5 mei is het dit jaar een nationale feestdag, en wordt in de Hoftuin een groot feest gevierd voor 75 jaar bevrijding! Jahn zal hierbij ook actief zijn. Er worden zowel workshops als demonstraties gegeven van Ritmisch Gym en op de Tumblingbaan. Kom je ook gezellig langs? We staan op straat bij de Hoftuin.

North Sea Cup – Vrijdag 28 mei + zaterdag 29 mei

Op vrijdagavond 28 mei en zaterdag 29 mei 2020 zal Jahn alweer voor de derde keer de North Sea Cup organiseren: een internationaal RG-toernooi. Dit vindt plaats in sporthal de Vosse in Hillegom, zéker een evenement om even een kijkje te nemen! Er zullen, naast verschillende Nederlandse verenigingen, ook deelnemers zijn uit onder andere Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Litouwen.

Kerst/jubileumshow – Zaterdag 12 december

Jahn bestaat dit jaar 90 jaar! Onze vereniging is namelijk in mei 1930 opgericht. Dat gaan we onder andere vieren door weer een kerstshow te organiseren ter ere van dit jubileum. Zet zaterdagmiddag 12 december dus alvast in uw agenda!

Wist u dat …

 • We eind 2020 weer een echte Kerstshow / Jubileumshow gaan houden?
 • Er nu al groepen bezig zijn om hiervoor leuke optredens te bedenken?
 • Sanne eind vorig seizoen haar licentie voor RG-trainster gehaald heeft?
 • Tamara Hoek als nieuwe recreatietrainster érg goed bevalt?!
 • We superblij zijn met alle nieuwe juryleden in de club?
 • We nog altijd op zoek zijn naar meer juryleden? (meld u bij Theske/Sandra!)
 • We voor de senioren bezig zijn om een workshop Luchtdirigeren te organiseren?
 • We denken dat SponsorKliks nog best wat harder kan lopen? Bestelt u dus iets online, doe dat dan via onze link van SponsorKliks (die staat op de homepage van www.jahnhillegom.nl )

Vertrouwenspersoon

Wij willen u er nog even op wijzen dat we een vertrouwenspersoon hebben: Willianne van Strijen. Als u op enige wijze problemen hebt ervaren, kunt u rechtstreeks contact met haar opnemen via contact@inzicht-in-jezelf.nl

Vragen?

Bedankt voor het lezen van deze club-update! Hebt u vragen, dan kunt u die altijd aan ons stellen. Dit kan via e-mail (bestuur@jahnhillegom.nl) of door het direct aan de train(st)er te vragen.

SponsorKliks

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Jahn Hillegom doet mee aan SponsorKliks!

Dat is voor onze vereniging een heel makkelijke manier om wat extra te verdienen. Met een beetje hulp van jullie, maar het kost je niets!
*Zeker in deze tijden van veel online bestellingen, moet dit hard kunnen gaan.*

Wat moet je doen?

Wil je iets online kopen?

Bijvoorbeeld webshops als Bol.com, Hema, Coolblue, Blokker en MediaMarkt, maar ook websites als Kleertjes.com, Thuisbezorgd, AH, AboutYou, Staatsloterij én vakantie-boekers als Booking.com, Expedia, CenterParcs en veel meer.

 • Klik via onze SponsorKliks-pagina door naar de webshop,
 • en bestel je product zoals je dat normaal ook zou doen. Jahn krijgt nu automatisch een klein percentage van jouw aankoopbedrag!

Hoe werkt dat dan?

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks wordt gedaan. En 75% daarvan wordt aan Jahn doorbetaald, omdat je bent ‘doorverwezen’ via Jahn. 

Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde voor je bestelling. Alleen in het laatste geval krijgt Jahn dus een percentage van jouw aankoopbedrag.

Nóg makkelijker online bestellen via Sponsorkliks?

Je kunt in de webbrowser Chrome ook een extensie installeren die je bij het bezoeken van een webshop herinnert aan SponsorKliks. Ga hiervoor naar https://chrome.google.com/webstore/detail/sponsorkliks/ibddmcijlhljfdinapegnidiodopoadi?hl=nl en installeer de extensie in je browser. Als je nu op een pagina komt die SponsorKliks ondersteunt, dan wordt gevraagd of je wilt sponsoren met je aankoop.

De stand

Hieronder zie je wat we tot nu toe hebben opgehaald, van november 2018 tot nu. Kun je voorstellen wat voor bedrag we jaarlijks kunnen krijgen als alle leden hieraan meedoen?!

Ruim 2800 euro opbrengst Grote Clubactie!

Wauw! 🥳 We hebben een supermooie opbrengst van de Grote Clubactie! Namelijk € 2814,60. 🤩🤩 Van de opbrengst gaan we in 2020 leuke activiteiten organiseren voor alle leden voor ons 90-jarig bestaan. We hebben er nu al veel zin in.

Er zijn 27 (!) kinderen die 20 loten of meer hebben verkocht. Die krijgen binnenkort een uitnodiging voor het springuitje! 🤸‍♀️

En de drie topverkopers worden na de vakantie in het zonnetje gezet met een extraatje. 🎁

Opbrengst grote clubactie Jahn 2019 - 2814,60 euro

Sinterklaas bij Jahn

Woensdag 27 november komt Sinterklaas van 16:30 tot 17:30 bij Jahn langs. Bijgaand vindt u een brief over het Sinterklaasfeest om uw kind(eren) op te geven. Inschrijven kan via het strookje, of per mail via evenementen@jahnhillegom.nl, uiterlijk 25 november!

Kosten: € 3,00 per kind. Dit móet voorafgaand aan het feest betaald zijn. Betalen kan:
1)
bij de trainster in een enveloppe mét kindnaam/namen,
2)
in een enveloppe mét kindnaam/namen in de brievenbus bij Wilhelminalaan 74,
of anders (maar liever niet!) bij de deur.

Om grote drukte in de kleedkamers te voorkomen, vragen we de ouders om de kinderen bij de ingang van de zaal af te zetten. Hier worden ze direct door begeleiders opgevangen.

Zorg ervoor dat de kinderen al zo veel mogelijk omgekleed zijn. Sportkleding mag, maar hoeft niet. Tussen 17:30 uur en 17:45 uur kunt u uw kind(eren) weer op komen halen!

Door het Sinterklaasfeest vallen twee lessen van die woensdagmiddag uit. Het gaat om de les van 16:00 – 17:00 én de les van 17:00 – 18:00. Voor iedereen die niet naar het Sinterklaasfeest komt, vervallen deze lesuren.

Rabo Clubsupport 2019

17 oktober 2019 werd de uitslag bekend gemaakt van de Rabo Clubsupport 2019 bij SV Hillegom. Voor de aanvraag van Jahn, een muzikaal evenement speciaal voor de senioren van Jahn, is maar liefst €339,83 opgehaald. Jahn kreeg 87 stemmen.
Wat een heerlijk startbedrag om de Maestroclass luchtdirigeren voor senioren in 2020 te gaan organiseren! Zeker omdat Jahn in 2020 90 jaar bestaat.