Categorized as: Nieuws

Alternatieve Sinterklaasviering bij Jahn

Vanwege de maatregelen is het helaas niet mogelijk om een sinterklaasfeest te organiseren zoals we dat normaal gesproken doen. Wel zullen de jeugdlessen komende lesweek (30 november tot en met 4 december) in het Sint-en-Piet-thema zijn. Verkleed komen als Sint of Piet mag!

Opbrengst Rabo Clubsupport 2020

Om een nóg groter feest te geven voor ons 90-jarig bestaan, zodra het weer mag, heeft Jahn via de Rabo Clubsupport actie maar liefst €369,14 opgehaald. Bedankt voor al uw stemmen! En bedankt Rabobank Bollenstreek!

Nieuw bestuurslid gevonden!

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Nicky Claes-Csellak, moeder van Lorelei van selectie ritmisch gymnastiek, aangegeven dat ze als bestuurslid de taak van secretaris op zich wil nemen. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee! Welkom Nicky!

Verder zijn we nog steeds op zoek naar bestuursleden technische zaken (ritmisch gym, turnen en volwassengymnastiek) en een bestuurslid PR. Wil je meer informatie daarover, stuur een e-mail naar bestuur@jahnhillegom.nl!

Bestuursleden gezocht!

Momenteel zijn er slechts 2 bestuursleden aangesteld bij Jahn Hillegom: Ruud Doezie (voorzitter) en Marieke Koch (penningmeester). Formeel is het nodig dat er in ieder geval 3 bestuursleden zijn, maar liever nog meer en een oneven aantal.

Waar zijn we naar op zoek:

 • Secretaris: voor het opstellen van de agenda en de notulen van bestuursvergadering (circa 1 keer in 6 weken); doorsturen van ontvangen e-mails gericht aan secretariaat
 • Algemeen Bestuurslid Turnen
 • Algemeen Bestuurslid Ritmisch gym
 • Algemeen Bestuurslid Volwassengym (senioren en keepfit)
 • Algemeen Bestuurslid PR

Voor mee informatie kunt u een bericht sturen naar bestuur@jahnhillegom.nl

Ontwerpwedstrijd turnpakje

Vlak voor de zomervakantie kwamen we erachter dat het huidige recreatie-turnpakje alweer uit de collectie van TT-gymnastics gaat. We moeten dus op zoek naar een alternatief, en denken dat op een leuke manier te kunnen vinden! Namelijk bij Juna4Kids, een gespecialiseerd naaiatelier waarbij de turnpakjes door de eigenaar zelf gemaakt worden. Er wordt een lange levertijd gegarandeerd (dus: niet weer over 1,5 jaar erachter komen dat het pakje niet leverbaar meer is), en de prijs voor recreatiepakjes zal tussen de 29 en 39 euro komen te liggen.

Het leukste: we kunnen zelf een ontwerp maken!

Hierbij willen we de recreatieleden betrekken, in de vorm van een korte ontwerpwedstrijd. Wie ontwerpt het leukste pakje?

Hieronder kun je het een a4’tje (pdf of jpg) downloaden met een lege voor- en achterkant van een turnpakje.

We hebben deze eisen:

 1. Het wordt een mouwloos pakje
 2. De kleuren zwart en rood moeten voorkomen

Pailletjes/steentjes mogen ook gebruikt worden (moet niet, mag wel).

Lever je ontwerp de volgende les in bij je trainster, uiterlijk op 14 september. Je mag het ook fotograferen/scannen en mailen naar: tamarahoek6@gmail.com

Ons trainersteam is de jury en beoordeelt de ontwerpen. Hierbij wordt natuurlijk ook gelet op de haalbaarheid. Het kan zijn dat het uiteindelijke nieuwe pakje een combinatie wordt van verschillende inzendingen.

De winnaar(s) ontvangen een leuke prijs! Veel plezier en succes!

Downloadlink van het lege pakje in pdf

Downloadlink van het lege pakje in jpg

Lessen dit/volgend seizoen

Gelukkig hebben we al vanaf 29 april de mogelijkheid om buiten, op het grasveld bij De Vosse (weliswaar aangepaste) turnlessen en ritmisch gymlessen kunnen geven. Ook de Keep-fit is inmiddels buiten weer op het grasveld gestart!

We horen hierover zeer positieve reacties, al snappen we dat velen van jullie ook wel weer zin hebben om de gymzaal in te gaan. We hopen natuurlijk dat dát vanaf september weer gewoon mogelijk is!

Op dit moment zijn er, doordat de lessen buiten wel anders zijn dan binnen, in principe geen mogelijkheden om een proefles te doen.

Dit kan wel weer in september. Vanaf dan is er op alle lessen weer plek. Kijk in het lesschema om te zien welke lessen er zijn. De leeftijden hierin zijn een richtlijn, en mede afhankelijk van de groepsgrootte. Neem even contact op met ledenadministratie@jahnhillegom.nl om je aan te melden voor een proefles in september.

Huidige lessen buiten

Vanaf maandag 11 mei zetten we de lessen weer voort, maar nu kan iedereen weer in zijn of haar eigen les mee doen én geldt er geen maximum van 15 meer!

De spelregels zijn niet gewijzigd en moeten goed opgevolgd worden door trainsters, sporters en ouders. Bespreek als ouder de afspraken met je kind voorafgaand aan de les. Via onderstaande link kun je de spelregels voor iedereen terugvinden: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf


Tot aan 1 juli (eind van het sportseizoen van Jahn Hillegom) blijven we buiten sporten. Locatie tot nader bericht: veld achter Sporthal De Vosse. Ingang tussen Skicentrum en de Vosse.

Afmelden voor een training kan via een berichtje in de groepsapp of een apart berichtje naar de trainsters. Dat is voor de recreatie turnen: Tamara (maandaglessen, woensdag 1e 2 lessen) of Eveline (woensdag 3e en 4e uur en vrijdag).

Voor turnen zijn dit de aangepaste lestijden:

 • Maandag 17:00 – 17:45 uur: 6- 8 jaar
 • Maandag 18:00 – 18:45 uur: 9 jaar en ouder
 • Dinsdag 17:00 – 17:55 uur: onderbouw-selectie
 • Dinsdag 18:05 – 19:30 uur: bovenbouw-selectie
 • Woensdag 16.00 – 16:45 uur: 4-6 jaar
 • Woensdag 17.00 – 17:45 uur: 7-9 jaar
 • Woensdag 18.00 – 18:45 uur: 9-11 jaar
 • Woensdag 19.00 – 20:00 uur: 11-14 jaar
 • Donderdag 17:00 – 17:55 uur: onderbouw-selectie
 • Donderdag 18:05 – 19:30 uur: bovenbouw-selectie
 • Vrijdag 17.00 – 18.30 uur: 6e-divisie-selectie

Bij slecht weer vervalt de les, dat wordt gecommuniceerd via de groepsapps en op de website.


LET OP. Er zijn voorwaarden, dus lees deze mail goed!

 • Kom op de aangewezen lestijd, en de kinderen gaan ook weg op de aangegeven eindtijd. Zo voorkomen we overlap en te veel drukte bij de in- en uitgang.
 • Iedereen is weer welkom in zijn of haar eigen turnles.
 • Vriend(innet)je meenemen kan helaas niet. Een proefles volgen ook niet.
 • Kinderen komen zo veel mogelijk alleen. Als het nodig is dat ze gebracht worden, brengen ouders ze tot aan de parkeerplaats bij de Vosse, waar ze worden opgevangen door Jahn-leiding.
 • Ouders mogen dus níet het veld op en ook niet blijven kijken.
 • Kinderen moeten thuis naar het toilet zijn geweest.
 • Kinderen hebben thuis de handen gewassen en zijn zich bewust van hygiënemaatregelen.
 • Kinderen nemen zelf een gevulde fles water mee, voorzien van naam.
 • Kinderen nemen een eigen (herkenbare) handdoek mee (het veld kan nat zijn én deze kunnen we leuk gebruiken).
 • Vertel kinderen vooraf dat ze altijd afstand houden van de trainers!
 • Ziek? Blijf thuis!
 • Vertrouwen wij de gezondheid van een kind niet, dan worden ouders gebeld en verzocht het kind direct op te halen of een andere manier te vinden dat het kind naar huis gaat.

Worden bovenstaande afspraken niet nagekomen, dan stoppen de lessen helaas.

Inhoudelijk zal de les meer uit sport- en spelvormen bestaan dan normaal. We kunnen geen toestellen gebruiken en kunnen ook niet helpen/vangen. We passen de lessen hier zo goed mogelijk op aan!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur & de trainers van Jahn.

Club-update – Mei 2020

Beste leden en ouders/verzorgers,

Wij hebben in deze club-update weer een aantal mededelingen en aankondigingen. Lees hem vooral goed. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Bedankt!
 • Herinnering Uitschrijfmoment komend seizoen
 • Hulpvraag
 • Uitstel jubileumshow
 • ALV – Jaarvergadering
 • SponsorKliks
 • Wist u dat …
 • Vragen?

Bedankt!

Bedankt voor de positieve reacties die we hebben ontvangen, met waarderingen voor de inspanningen die we doen om zo veel mogelijk lessen te organiseren voor alle leden.

We zijn in de meivakantie weer gestart met buitenlessen voor de jeugd zodra dit toegestaan was. Inmiddels is ook de Keep-Fit zelfs buiten begonnen. We boffen erg met het weer en met onze buitenlocatie, en proberen de trainingen er zo goed mogelijk op aan te passen.

We hebben de normale proeflessen tijdelijk stopgezet. Wel gaan we, zodra de mogelijkheid er is, voor de RG een instuif binnen of buiten organiseren.

Herinnering uitschrijfmoment komend seizoen

Wilt u binnenkort geen lid meer zijn van Jahn? Dat vinden wij natuurlijk altijd jammer, wat de reden hiervan ook mag zijn. Wel willen we de regels rondom het uitschrijven benadrukken, zodat hierover geen onduidelijkheden zijn en zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging (ledenadministratie@jahnhillegom.nl), uiterlijk één maand voor het einde van het seizoen, dus voor 1 juni.
 • Bij uitschrijven ná deze datum is men ook voor het volgende seizoen de volledige contributie verschuldigd.
 • Sportclubs mogen het lidmaatschap stilzwijgend met telkens een jaar verlengen, en ook wij doen dit. Deze regel is er omdat sportclubs veelal een jaar vooruit moeten plannen m.b.t. zaalhuur en lesbezetting.

Dat wil zeggen dat wanneer wij niet voor 1 juni een opzegging hebben ontvangen, het lidmaatschap automatisch met een volledig les-seizoen verlengd wordt. Schrijft u dus niet voor 1 juni 2020 uit, dan loopt het lidmaatschap door tot en met 1 juli 2021 en zult u ook voor het volledige seizoen de contributie moeten betalen.

De regels zijn altijd terug te lezen op www.jahnhillegom.nl/uitschrijven en staan ook in het Huishoudelijk Reglement.

Hulpvraag

Zoals u in een aparte mail hebt kunnen lezen, wordt onze voorzitter Ruud Doezie geopereerd aan een lekkende hartklep. De operatie is uitgesteld, mogelijk is die komende week, maar zeker is dat nog niet. We hopen dat alles goed gaat!

Dit heeft gevolgen voor onze vereniging, aangezien hij een tijd zal moeten herstellen en revalideren. Tevens hebben we al langere tijd een zwakke bestuursbezetting, met slechts een voorzitter en een penningmeester.

Wij hebben hulp nodig! En willen u daarom ook met klem vragen om wat tijd vrij te maken in de aankomende periode om de vereniging draaiende te houden.

Na de oproep in de losse mail zijn er al wat aanmeldingen gekomen voor hulp de komende tijd. Hier zijn wij héél blij mee! Helaas heeft zich nog geen nieuw bestuurslid gemeld.

De activiteiten waarbij de vereniging u heel goed kan gebruiken zijn:

 1. Secretaris voor langere termijn (e-mail beheren, agenda en notulen vergaderingen)
 2. Algemeen Bestuurslid turnen (aanspreekpunt)
 3. Algemeen Bestuurslid Ritmisch (aanspreekpunt)

Maar ook voor onderstaande taken zoeken we hulp:

 1. Kleine administratieve taken (opstellen en uitsturen brieven)
 2. Helpen opstarten nieuwe seizoen – Meedenken voor oplossingen voor plotselinge problemen en communicatie rondom starten eerste lesweken
 3. Organisatie extra activiteiten voor leden
 4. Organisatie van de ALV (2021)
 5. Onderhoud materialen gymzaal (contact met reparateur/onderhoud)
 6. Materiaalvervoer bij evenementen (o.a. tumblingbaan)
 7. Invoeren loten Grote Clubactie
 8. Alle andere taken die u kunt verzinnen die binnen onze club (zouden moeten) gebeuren!

U kunt zich aanmelden bij penningmeester@jahnhillegom.nl bij Marieke Koch. Voor vragen en informatie kunt u Marieke bellen op telefoonnummer 06-36184926 op maandagen en woensdagen tussen 13.30 en 16.00 uur.

Uitstel jubileumshow

Helaas hebben we moeten besluiten om de jubileumshow, die we hadden gepland voor december 2020, uit te stellen naar 2021. Dit heeft te maken met verschillende omstandigheden. Allereerst natuurlijk de regels rondom het coronavirus, waarbij we niet weten of het in december verantwoord is om een show op een binnenlocatie te houden voor een grote groep publiek.

Daarnaast hebben de gezondheidsomstandigheden van de voorzitter, de krappe bezetting binnen het bestuur, en het aanstaande zwangerschapsverlof van Theske meegespeeld in deze beslissing.

ALV – Jaarvergadering

De ALV hebben we nog niet kunnen houden door de afstandsregels rondom het corona-virus. Wij moeten hiervoor nog een nieuwe datum vaststellen en zullen jullie hierover dan informeren.

Tijdens de ALV reiken we de wisseltrofee uit voor een ‘bijzondere verdienste’ binnen de club. Vorig jaar is deze naar Meneer Brouwer gegaan, en deze is nu nog niet overgedragen. Wij hebben besloten dat hij nog een jaar bij Meneer Brouwer blijft. Ook in deze corona-tijd zet hij zich heel erg in voor ‘zijn’ seniorengroep. Hij is erg betrokken bij alle leden en belt regelmatig even om te vragen hoe het gaat.

SponsorKliks

U kunt Jahn gratis en héél makkelijk sponsoren!

Jahn doet sinds vorig jaar mee aan SponsorKliks! Alle kleine beetjes helpen, en via SponsorKliks kunnen we als club een extra zakcentje verdienen. Mét jullie hulp, maar dat kost u nauwelijks moeite en géén geld.

Wilt u iets online kopen? Klik via onze SponsorKliks-pagina door naar de webshop waar u wat wilt bestellen. Grote kans dat die ertussen staat, want heel veel bedrijven werken hieraan mee, zowel grote als kleine namen (Bol.com, Mediamarkt, Hema, Coolblue, Blokker, ANWB en veel meer). U vindt onze SponsorKliks-pagina via www.sponsorkliks.com, en zoek daar op Jahn Hillegom.
Bestel uw product zoals u dat normaal ook zou doen. Dat kost u precies hetzelfde als normaal. Jahn krijgt nu automatisch een klein percentage van het aankoopbedrag! Meer uitleg en direct doorlinken: via www.jahnhillegom.nl/sponsorkliks
Inmiddels staat de totale stand op 207,47 euro, toch een mooi bedrag!

Wist u dat …

 • We nu op het grasveld van de Vosse veel van onze lessen mogen organiseren?
 • We tot nu toe in vier weken maar een paar spatjes regen bij de buitentrainingen gehad hebben?
 • Trainster Theske in september een kindje verwacht?
 • We voor de turn-afdeling nu twee buiten-balken hebben, die we later willen ‘ombouwen’ voor het gebruik in de gymzaal?
 • Er een heel mooi nieuw turntoestel op komst is: een airtrack!
 • De RG twee nieuwe ballet-barre heeft?
 • De assistenten van turnen hun cursus weer oppakken zodra we komend seizoen de gymzaal weer in kunnen.
 • We denken dat SponsorKliks nog best wat harder kan lopen? Bestelt u dus iets online, doe dat dan via onze link van SponsorKliks.

Vragen?

Bedankt voor het lezen van deze club-update! Hebt u vragen, dan kunt u die altijd aan ons stellen. Dit kan via e-mail (bestuur@jahnhillegom.nl) of door het direct aan de train(st)er te vragen.

De lessen zijn weer gestart!

Gelukkig hebben we sinds 29 april weer een aantal, weliswaar aangepaste, turnlessen kunnen geven. Trainsters en assistenten vonden het heerlijk om de meeste kinderen nu weer gezien te hebben en samen te kunnen sporten!

Vanaf maandag 11 mei zetten we de lessen weer voort, maar nu kan iedereen weer in zijn of haar eigen les mee doen én geldt er geen maximum van 15 meer!

De spelregels zijn niet gewijzigd en moeten goed opgevolgd worden door trainsters, sporters en ouders. Bespreek als ouder de afspraken met je kind voorafgaand aan de les. Via onderstaande link kun je de spelregels voor iedereen terugvinden: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf


Tot aan 1 juli (eind van het sportseizoen van Jahn Hillegom) blijven we buiten sporten. Locatie: veld achter Sporthal De Vosse. Ingang tussen Skicentrum en de Vosse. Zolang het zwembad niet open gaat worden hier de lessen gegeven.

Aanmelden van tevoren hoeft niet meer. Afmelden kan via een berichtje in de groepsapp of een apart berichtje naar de trainsters. Dat is voor de recreatie turnen: Tamara (maandaglessen, woensdag 1e 2 lessen) of Eveline (woensdag 3e en 4e uur en vrijdag).

Voor turnen zijn dit de aangepaste lestijden:

 • Maandag 17:00 – 17:45 uur: 6- 8 jaar
 • Maandag 18:00 – 18:45 uur: 9 jaar en ouder – 1,5 meter afstand!
 • Dinsdag 17:00 – 17:55 uur: onderbouw-selectie
 • Dinsdag 18:05 – 19:30 uur: bovenbouw-selectie – 1,5 meter afstand!
 • Woensdag 16.00 – 16:45 uur: 4-6 jaar
 • Woensdag 17.00 – 17:45 uur: 7-9 jaar
 • Woensdag 18.00 – 18:45 uur: 9-11 jaar
 • Woensdag 19.00 – 20:00 uur: 11-14 jaar – 1,5 meter afstand!
 • Donderdag 17:00 – 17:55 uur: onderbouw-selectie
 • Donderdag 18:05 – 19:30 uur: bovenbouw-selectie – 1,5 meter afstand!
 • Vrijdag 17.00 – 18.30 uur: 6e-divisie-selectie – 1,5 meter afstand!

Bij slecht weer vervalt de les, dat wordt gecommuniceerd via de groepsapps en op de website.


LET OP. Er zijn voorwaarden, dus lees deze mail goed!

 • Kom op de aangewezen lestijd, en de kinderen gaan ook weg op de aangegeven eindtijd. Zo voorkomen we overlap en te veel drukte bij de in- en uitgang.
 • Iedereen is weer welkom in zijn of haar eigen turnles.
 • Vriend(innet)je meenemen kan helaas niet. Een proefles volgen ook niet.
 • Kinderen komen zo veel mogelijk alleen. Als het nodig is dat ze gebracht worden, brengen ouders ze tot aan de parkeerplaats bij de Vosse, waar ze worden opgevangen door Jahn-leiding.
 • Ouders mogen dus níet het veld op en ook niet blijven kijken.
 • Kinderen moeten thuis naar het toilet zijn geweest.
 • Kinderen hebben thuis de handen gewassen en zijn zich bewust van hygiënemaatregelen.
 • Kinderen nemen zelf een gevulde fles water mee, voorzien van naam.
 • Kinderen nemen een eigen (herkenbare) handdoek mee (het veld kan nat zijn én deze kunnen we leuk gebruiken).
 • Vertel kinderen vooraf dat ze altijd afstand houden van de trainers!
 • Ziek? Blijf thuis!
 • Vertrouwen wij de gezondheid van een kind niet, dan worden ouders gebeld en verzocht het kind direct op te halen of een andere manier te vinden dat het kind naar huis gaat.

Worden bovenstaande afspraken niet nagekomen, dan stoppen de lessen helaas.

Inhoudelijk zal de les meer uit sport- en spelvormen bestaan dan normaal. We kunnen geen toestellen gebruiken en kunnen ook niet helpen/vangen. We passen de lessen hier zo goed mogelijk op aan!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur & de trainers van Jahn.