Categorized as: Nieuws

Uitnodiging ALV + jaarverslag 2019 en 2020 (jan-aug)

Wij nodigen u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Jahn op dinsdag 12 januari om 20:00 uur. De vergadering zal via een online omgeving gehouden worden. Om te kunnen deelnemen is het belangrijk u aan te melden door een e-mail te sturen naar bestuur@jahnhillegom.nl. Op de avond zelf krijgt u (indien u zich heeft aangemeld) een uitnodiging via e-mail.

Tijdens deze ledenvergadering bespreken we het jaarverslag over 2019 en over de periode januari tot en met juni 2020 en blikken vooruit op het huidig seizoen.

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2019 en het verslag van januari t/m augustus 2020. Om deze bestanden te kunnen openen heeft u een pdf-lezer nodig.

Opbrengst Grote Clubactie 2020 €2.066,40!

Ondanks dat het veel lastiger was om dit jaar langs de deuren te gaan met alle maatregelen rondom Corona, zijn er maar liefst 861 loten verkocht door meer dan 50 lotenverkopers. Petje af! De opbrengst is wel minder dan het recordbedrag van vorig jaar (€2.814,60) maar wij zijn nog steeds enorm blij met deze opbrengst.
Dit bedrag gaat gebruikt worden voor het jubileumfeest dat dit jaar helaas niet gehouden kon worden. Maar nu we nog meer gespaard hebben kunnen we het nog grootser gaan aanpakken, zodra het kan!

Er zijn 22 kinderen die 20 loten of meer hebben verkocht. Zij krijgen nog een uitnodiging voor een springuitje. De topverkoopster is dit jaar Noor Haas met 43 loten. Jouls Ooyendijk, 39 loten, en Demi Clemens, 36 loten, eindigden op de 2e en 3e plaats.
Verkopers en lotenkopers: enorm bedankt!

Geen lessen meer tot en met 19 januari 2021

Helaas blijkt uit de persconferentie van 14 december dat de reguliere lessen niet door kunnen gaan in de komende weken. We gaan later nog kijken of er digitaal dan wel fysiek nog wel iets mogelijk is de komende periode.


Houdt u voor de laatste informatie over gevolgen Corona maatregelen voor de gymlessen ook deze website in de gaten.

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen. Zorg goed voor elkaar! 🌲

Alternatieve Sinterklaasviering bij Jahn

Vanwege de maatregelen is het helaas niet mogelijk om een sinterklaasfeest te organiseren zoals we dat normaal gesproken doen. Wel zullen de jeugdlessen komende lesweek (30 november tot en met 4 december) in het Sint-en-Piet-thema zijn. Verkleed komen als Sint of Piet mag!

Opbrengst Rabo Clubsupport 2020

Om een nóg groter feest te geven voor ons 90-jarig bestaan, zodra het weer mag, heeft Jahn via de Rabo Clubsupport actie maar liefst €369,14 opgehaald. Bedankt voor al uw stemmen! En bedankt Rabobank Bollenstreek!

Coronamaatregelen na persconferentie 3 november 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 3 november heeft het bestuur van Jahn Hillegom helaas moeten besluiten om de Seniorenlessen en de Keepfitlessen 2 weken stop te zetten. Dinsdag 10 en 17 november is er voor deze groepen helaas geen les. Ook wij als bestuur en trainsters vinden dit erg jammer. We hopen dat na deze 2 weken de lessen weer kunnen starten. Dit laten we natuurlijk zo snel mogelijk weten.
Voor de jeugdlessen geldt dat dit deze tot nader order gelukkig door kunnen gaan.
Namens het bestuur en alle trainsters van Jahn Hillegom, een goede gezondheid gewenst en tot snel!

Coronamaatregelen bij Jahn

In verband met de laatste aanscherping van maatregelen rondom Corona vragen we u onderstaand informatie goed door te nemen en de aanwijzingen goed op te volgen en te bespreken met uw kind.

 • Kom al omgekleed naar de zaal.
 • Ga thuis naar het toilet en was je handen voordat je naar de les komt.
 • Kinderen komen zoveel mogelijk alleen. Als het nodig is dat kinderen gebracht worden dan leveren ouders hun zoon of dochter af bij de ingang van de zaal en lopen NIET mee naar binnen. Houd als ouders onderling ook de 1,5 meter afstand in het oog.
 • Iedereen neemt zijn of haar eigen fles water mee.
 • Ziek of verschijnselen daarvan? Blijf thuis!
 • Als de trainsters de gezondheid van uw kind niet vertrouwen, dan worden ouders gebeld en verzocht het kind direct op te halen of een andere manier te vinden dat het kind naar huis gaat.
 • Alle trainsters en assistenten ouder dan 18 jaar dragen gedurende de les een mondkapje, tenzij dit niet mogelijk is.
 • Bij de laatste les op die dag worden materialen schoongemaakt.

Hieronder volgen nog wat aanwijzingen per leeftijdscategorie:

Kinderen van 0 tot 13 jaar:

 • Hebben geen mondkapje nodig,
 • Hoeven geen 1,5 m afstand van elkaar te houden, maar wel zoveel mogelijk ten opzichte van de trainster.
 • Mogen kortstondig door de trainster gevangen worden, indien nodig.

Kinderen van 13 tot 18 jaar:

 • Dragen bij binnenkomst mondkapje, maar niet tijdens het sporten
 • Hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel zoveel mogelijk ten opzichte van de trainster.
 • Mogen kortstondig door de trainster gevangen worden, indien nodig.

Leden van 18 jaar en ouder:

 • Dragen bij binnenkomst een mondkapje, maar niet tijdens het sporten.
 • Houden ten opzichte van elkaar, van jongere kinderen en van de trainster.
 • Mogen met maximaal 30 personen tegelijk sporten als er genoeg ruimte is.
 • Mogen in groepjes van 4 werken, op gepaste afstand en de gehele les in hetzelfde groepje. De trainster mag rondlopen tussen de groepjes maar houdt de 1,5 m afstand in het oog.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uw vragen mailen naar bestuur@jahnhillegom.nl.

Namens het bestuur, Marieke Koch

Nieuw bestuurslid gevonden!

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Nicky Claes-Csellak, moeder van Lorelei van selectie ritmisch gymnastiek, aangegeven dat ze als bestuurslid de taak van secretaris op zich wil nemen. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee! Welkom Nicky!

Verder zijn we nog steeds op zoek naar bestuursleden technische zaken (ritmisch gym, turnen en volwassengymnastiek) en een bestuurslid PR. Wil je meer informatie daarover, stuur een e-mail naar bestuur@jahnhillegom.nl!