Contributie

Contributie

De contributie bestaat uit drie onderdelen:

  • Lescontributie per uur. € 104,- (t/m 15 jr) of € 114,- (16+ jr) per uur.
  • Bondscontributie KNGU. Voor leden tot 16 jaar € 22,15 en vanaf 16 jaar € 27,20 per seizoen.
  • Verenigingsbijdrage van € 30,00 per seizoen voor onkosten die de vereniging maakt, zoals administratie, kosten voor bankrekening en postbus etc.

De hier genoemde kosten zijn per heel seizoen, van september tot en met juni, en worden vooraf in rekening gebracht. Wordt u gedurende het seizoen lid, dan betaalt u de lescontributie voor de periode van aanvang van het lidmaatschap tot en met juni. Zeg je gedurende het seizoen op, dan dien je wel het gehele seizoen te betalen, zie ook de regels voor het Uitschrijven.

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit voor 1 juni schriftelijk bij de ledenadministratie te doen.

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van Jahn via de train(st)er een factuur waarop de bedragen zijn gespecificeerd.

Rekenvoorbeelden

Een jeugdlid van 8 jaar oud turnt 1 uur per week. De kosten zijn dan: (22,15 + 30 + 104 =) € 156,15 voor het hele seizoen.

Een volwassene van 52 jaar doet mee met zowel Keep Fit als Senioren. De kosten zijn dan: (27,20 + 30 + 114 + 114 =) € 285,20 voor het hele seizoen.

Een jeugdlid van 14 jaar turnt 4 uur per week in de selectie. De kosten zijn dan: (22,15 + 30 + (4 x 104) =) € 468,15 voor het hele seizoen.

Jeugdsportfonds

Wij werken samen met het Jeugdsportfonds. Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.
Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding. Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op de site van het Jeugdsportfonds.

Volwassenenfonds Sport en Cultuur

De gemeente Hillegom is aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Volwassenen met een kleine beurs kunnen met dit fonds sporten of aan culturele activiteiten meedoen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de gemeente, via: https://www.hillegom.nl/inwoners-en-ondernemers/werk-en-inkomen/volwassenenfonds-sport-en-cultuur.html